Iznajmljivanje opreme za simulatano prevođenje

EVENTORGANIZACIJA

Iznamljivanje  konferencijske opreme za simultano preovođenje

Međunaraodna dešavanja gde se skupovi odigravaju velikom dinamikom na više jezika,
raste potreba za sistemom za simultno prevođenje.   
 
Ceo postupak uvođenja sistema je veoma kompleksan.
Mi imamo obučeno tehiničkoosoblje koje će vam pružiuti uslug po najvišim svetskim standardima.
 
Naše iskustvo i kavalitet u radu koristile su mnoge međunarodne
organizacije kao i vlade država.   

Sistem i oprema za simultano prevođenje

  • Kabine i govornice  za prevodioce  možete iznajmiti zasebno od sistema za simultano prevođenje.
  • Oprema za simultano prevođenje - više od 500 prijemnika za učesnike događaja
  • Osam jezika  u isto vreme možemo da podržimo
  • Okrugli stolovi  više do 100 konferencijskih mikrofona
  • ZOOM simultano prevođenje  za hibridne i on-Line  konferencije