OPREMA ZA SIMULTANO PREVOĐENJE

EVENTORGANIZACIJA

Međunaraodna dešavanja gde se skupovi odigravaju velikom dinamikom na više jezika,
raste potreba za sistemom za simultno prevođenje.   
 
Ceo postupak uvođenja sistema je veoma kompleksan i zato  mi imamo obučeno tehiničko
osoblje koje će vam pružiuti uslug po najvišim svetskim standardima.
 
Naše iskustvo i kavalitet u radu koristile su mnoge međunarodne
organizacije kao i vlade država.   

Sistem i oprema za simultano prevođenje

  • Kabine i govornice  za prevodioce  možete iznajmiti zasebno od sistema za simultano prevođenje.
  • Oprema za simultano prevođenje - više od 500 prijemnika za učesnike događaja
  • Osam jezika  u isto vreme možemo da podržimo
  • Okrugli stolovi  više do 100 konferencijskih mikrofona
  • ZOOM simultano prevođenje  za hibridne konferencije