Iznajmljivanje opreme za simulatano prevođenje

EVENTORGANIZACIJA

Iznamljivanje  konferencijske opreme za simultano prevođenje

oprema za simultano prevođenje

Simultano prevođenje je vrsta usmenog prevođenja u kojoj prevodilac istovremeno sluša
govor na jednom jeziku i prevodi ga na drugi jezik. Simultano prevođenje je veoma
zahtevna i složena veština koja zahteva visok nivo koncentracije, brzine i tačnosti.

Simultano prevođenje se obično koristi na međunarodnim konferencijama, sastancima,

seminarima i drugim događajima koji uključuju višejezičnu publiku.

Simultano prevođenje ne produžava trajanje skupa, ali zahteva posebnu opremu za
simultano prevođenje koja omogućava komunikaciju između predavača, prevodioca i učesnika/ slušaocu.

Međunaraodna dešavanja gde se skupovi odigravaju velikom dinamikom na više jezika,
raste potreba za sistemom za simultano prevođenje.

Ceo postupak uvođenja sistema je veoma kompleksan.

Mi imamo obučeno tehiničko osoblje koje će vam pružiuti uslug po najvišim svetskim standardima.
Naše iskustvo i kavalitet u radu koristile su mnoge međunarodne organizacije kao i vlade država.

 

Sistem i oprema za simultano prevođenje

  • Kabine i govornice  za prevodioce  možete iznajmiti zasebno od sistema za simultano prevođenje.
  • Oprema za simultano prevođenje - više od 500 prijemnika za učesnike događaja
  • Osam jezika  u isto vreme možemo da podržimo
  • Okrugli stolovi  više do 100 konferencijskih mikrofona
  • ZOOM simultano prevođenje  za hibridne i on-Line  konferencije
 

 

 

 

Serbo-Croatian