Elektornski sistem za glasanje

EVENTORGANIZACIJA

Elektornski sistem za glasanje  se koristi za obuke na treninzima, kongresima, konferencijama i drugim skupovim.
Tamo gde je potrebna interakcija sa učesnicima skupa i gde je potrebno odgovoriti na  grupna ili pojendinačna na pitanja,
elekrtonski glasački sistem nalazi primenu. 
 
- Integrisan je sa Microsoft Power Poinit programom    
- Mogućnost setovanja više tačnih odgovora ili jednog.
- Testovi za proveru znanja 
- Glasanje na odborima i skupštinama   
-  i ostala primena u drugim sistemima obrazovanja