Elektornski sistem za glasanje

Elektornski sistem za glasanje  se koristi za obuke na treninzima, kongresima, konferencijama i drugim skopovim.

Tamo gde je potrebna interakcija sa učesnicima skupa i gde je potrebno odgovoriti na  grupna ili pojendinačna na pitanja,

elekrtonski glasački sistem nalazi primenu. 

 

- Integrisan je sa Microsoft Power Poinit programom    

- Mogućnost setovanja više tačnih odgovora ili jednog.

- Testovi za proveru znanja 

- Glasanje na odborima i skupštinama   

-ostalo