Kongresna Tehnika

WEBINAR

Kompletna tehnička organizacija on line sastanaka sa najsavremenijom opremom u regionu

 

Iznajmljivanje ozvučenja i video tehnike | Korporativni događaji | Kongresi | Konferencije | Simpozijumi | Promocije|
Sajamski prostori | Opremanje štandova led telvizorima i ozvukom | 

 

Ozvučenje

Ozvučenje za kongrese, konferencije, promocije i koncerte

EP SERBIA

EP Serbia 2019 je prva Konferencija Radne grupe za elektrofiziologiju Udruženja kardiologa Srbije sa međunarodnim učešćem.

Želja nam je da okupimo lidere na polju srčanih aritmija iz Srbije, Regiona i Evrope koji će prikazati i sa Vama razmatrati najnovija

saznanja i dostignuća u oblasti interventne i kliničke elektrofiziologije.

Games.con

Games.Con je manifestacija namenjena svima čija interesovanja naginju popularnoj gejming i strip kulturi.
Ideja Games.Con-a je da na jednom mestu objedini turnire u najpaopularnijim igrama, online i e-gaming, 
board i card gaming, kao i sajmove stripa i fandomove fantasy franšize.
 
Kao prateći programi Games.Con-a u planu su i nastupi najpoznatijih gameplay Youtubera, kao i 
drugih teenage zvezda pop kulture.

Međunarodni Sajam Energetike 2018 Beogradski Sajam

Međunarodni sajam energetike (sa UFI licencom) najveći je godišnji regionalni skup kompanija, korporacija, 
preduzeća, institucija i profesionalaca u sektorima koji se bave električnom energijom, ugljem, naftom i gasom, 
obnovljivim izvorima energije, energetskom efikasnosnošću i rudarstvom.
 

 

Cardios2017

Hteli smo da Vam poželimo najsrdačniju dobrodošlicu na XV Internacionalni Kongres kliničke kardiologije i srčane insuficijencije, CardioS 2017, koji se održava u Beogradu, 7. i 8. aprila 2017. godine. I ove godine, Kongres predstavlja rezultat saradnje Udruženja za srčanu slabost Srbije, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Srpske Akademije nauka i umetnosti i Evropskog udruženja za srčanu slabost ......

Pages