EP SERBIA

EP Serbia 2019 je prva Konferencija Radne grupe za elektrofiziologiju Udruženja kardiologa Srbije sa međunarodnim učešćem.

Želja nam je da okupimo lidere na polju srčanih aritmija iz Srbije, Regiona i Evrope koji će prikazati i sa Vama razmatrati najnovija

saznanja i dostignuća u oblasti interventne i kliničke elektrofiziologije.

Pages