EVENTORGANIZACIJA

Naša specijalnost su naučni kogresi

KONGRESoSTVI - KONFERENCIJE - SIMPOZIJUMI - SAJAMOVI
 
OSTVARENE SARADNJE:
  
- MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJA
- SANU - Srpska  akademija nauke i umetnosti
- Srpsko lekarsko društvo 
- DAGS- Dečja i adolescentna ginekologija Srbije
- EP SERBIA
- VII Kongres farmaceuta Srbije sa medunarodnim učešćem
- Međunarodni Sajam Energetike 2018 Beogradski Sajam
- CardioS 
- 1st SERbian BIomarker Symposium (SERBIS)
- GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE NEDELJE
- Kongres urgentne medicine Srbije sa međunarodnim učešćem
- Conference on Interventional Cardiologyw3rd ESPT Summer School, Belgrade, Serbia
- MEDIS PHARMA DOO - SIMPOZIJUM
- DR MAX - OTVRANJE NOVE PROIZVODNJE
- BREDENT D.O.O - Stomatologija - obuka
- Poslovni klub Ujedinjenih Arapskih Emirata i Srbije
- Fond  za nauku Republike Srbije
 
 
 
 
 
 
IT INDUSTRIJA i NEVLADIN SEKTOR
 
- Data Management Roadshow 2017 Govern and Treat Your Data Inside Digital Transformation -SAS
- Digital Economy Conference
- LEVI9 - Hibiridna  konferencija sa međunarodnim učeščem
. SEEDEV - HIBRIDNA KONFERENCIJA SA REGIONALNIM UČEŠĆEM
 
SAJMOVI:
 
- MEĐUNARODNI SAJAM NAMEŠTAJA, OPREME I UNUTRAŠNJE DEKORACIJE
- MEĐUNARODNI SAJAM MAŠINA, ALATA I REPROMATERIJALA ZA DRVNU INDUSTRIJU
- Sajam vina 2019 BeoWine| Serbian | 
 
Filmska industrija:  
 
- THIS AND THAT PRODUCTIONS
- FIREFLY PRODUCTIONS DOO
- ANIMANISTAN