EP SERBIA

EP Serbia 2019 je prva Konferencija Radne grupe za elektrofiziologiju Udruženja kardiologa Srbije sa međunarodnim učešćem.

Želja nam je da okupimo lidere na polju srčanih aritmija iz Srbije, Regiona i Evrope koji će prikazati i sa Vama razmatrati najnovija

saznanja i dostignuća u oblasti interventne i kliničke elektrofiziologije.

Games.con

Games.Con je manifestacija namenjena svima čija interesovanja naginju popularnoj gejming i strip kulturi.
Ideja Games.Con-a je da na jednom mestu objedini turnire u najpaopularnijim igrama, online i e-gaming, 
board i card gaming, kao i sajmove stripa i fandomove fantasy franšize.
 
Kao prateći programi Games.Con-a u planu su i nastupi najpoznatijih gameplay Youtubera, kao i 
drugih teenage zvezda pop kulture.

Pages