Kongresi-konferencije-simpozijumi

EP SERBIA

EP Serbia 2019 je prva Konferencija Radne grupe za elektrofiziologiju Udruženja kardiologa Srbije sa međunarodnim učešćem.

Želja nam je da okupimo lidere na polju srčanih aritmija iz Srbije, Regiona i Evrope koji će prikazati i sa Vama razmatrati najnovija

saznanja i dostignuća u oblasti interventne i kliničke elektrofiziologije.