iznajmljivanje televizora

Usluge

Mi pružamo tehničku podršku  događaja, a Vaše je samo da budete dobar domaćin !

Agencija je specijalizovana  za pružanje  kompletne ili segmentne podrške u organizaciji WEBINARA,
On-line događaja, kongresea i konferencije, sajmove i virtualinh sajmova, promocije, kao i za druge  vrste događaja kao 
što  su korporativne zabave i manifestacije zabavnog karaktera.
 
English