Međunarodni Sajam Energetike 2018 Beogradski Sajam

Međunarodni sajam energetike (sa UFI licencom) najveći je godišnji regionalni skup kompanija, korporacija, 
preduzeća, institucija i profesionalaca u sektorima koji se bave električnom energijom, ugljem, naftom i gasom, 
obnovljivim izvorima energije, energetskom efikasnosnošću i rudarstvom.
 

 

Cardios2017

Hteli smo da Vam poželimo najsrdačniju dobrodošlicu na XV Internacionalni Kongres kliničke kardiologije i srčane insuficijencije, CardioS 2017, koji se održava u Beogradu, 7. i 8. aprila 2017. godine. I ove godine, Kongres predstavlja rezultat saradnje Udruženja za srčanu slabost Srbije, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Srpske Akademije nauka i umetnosti i Evropskog udruženja za srčanu slabost ......

Pages