EP SERBIA

Kontakt:

Oficijelni organizator kongresa:

Radna grupa za elektrofiziologiju Udruženja kardiologa Srbije
Predsednik: Dr Dejan Kojić
Adresa: Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Heroja Milana Tepića 1, 11000 Beograd, Srbija
Email adresa: kojicdrd(a)yahoo.com

Radna grupa za elektrofiziologiju Udruženja kardiologa Srbije

PREDSEDNIK
Dr Dejan Kojić

Lokacija:

Hotel Hilton, Kralja Milana 35, Beograd, Srbija
www.hilton.com

IZOVR: https://epserbia2019.com