Iznajmljivanje Led Ekrana

EVENTORGANIZACIJA

Iznajmljivanje led ekrana 

 
SAJMOVI | PREZENTACIJE | IZLOŽBENI PROSTORI NA DOGAĐAJIMA | ON-LINE KONFERENCIJE
 
 
LED Zid druge generacija koji je predviđen za rad na terenu sa više od dvadeset unapređenih i poboljšanih funkcija.
Radmio sa dve veličine  ekarana od 1.95mm i 2,62m
Ukupuna  kavadratura  od 1,95m  60m2   ( Rezolucije  Full HD i 4K)
Ukupna kavadratura  od 2,62m     29m2    ( REzolucija  Full HD)
Namena  ekrana je za in-door upotrebu kao što su hotelske sale za kongrese i konferencije,
zatim sajmove, korporativne događaje i druge manifestacije.