Cardios2017

Hteli smo da Vam poželimo najsrdačniju dobrodošlicu na XV Internacionalni Kongres
kliničke kardiologije i srčane insuficijencije, CardioS 2017, koji se održava u Beogradu,
7. i 8. aprila 2017. godine. I ove godine, Kongres predstavlja rezultat saradnje
Udruženja za srčanu slabost Srbije, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
Srpske Akademije nauka i umetnosti i Evropskog udruženja za srčanu slabost 
 
CardioS 2017 je sinteza najnovijih i najznačajnihih dostignuća u kardiologiji u prošloj i
ovoj godini. Svedoci smo velikog napretka farmakoterapije, interventnog lečenja i
primene uređaja u lečenju kardiovaskularnih bolesti, koji brzo postaju dostupni širom
sveta. Većina ovih dostignuća će biti predstavljena na CardioS-u 2017 od strane
vrhunskih naših i internacionalnih eksperata. 

Rad CardioS-a 2017 će se odvijati u dve sale i 13 sesija, u kojima će učestvovati više
od 40 domaćih i 15 predavača po pozivu, iz 10 Evropskih zemalja. I ove godine,
osnovne osobine CardioS-a 2017 su interaktivnost, dinamičnost i internacionalnost.
Značaj CardioS-a je utoliko veći, što je predsednik Kongresa, prof. dr Petar M. Seferović,
u maju 2016. godine, izabran za Predsednika Evropskog udruženja za srčanu slabost u
periodu 2018-2020. godina. 

Kardiologija je jedna od najdinamičnijih medicinskih grana i objedinjuje informacije iz

eksperimentalne i kliničke medicine. Zadatak CardioS-a je da pruži i da ukaže na sliku
ovih dometa na Evropskom nivou. Posebno će biti istaknuti terapijski napretci i holistički
pristup bolesniku. Edukativni aspekti Kongresa su u prvom planu kroz video seminare,
sesije od osnovih postulata do kliničke prakse, interaktivnu kliničku edukaciju i
simpozijume prikaza slučajeva. Mladi kardiolozi će se takmičiti u plenarnoj sesiji HoT
(Heart failure specialists of tomorrow) - mlade nade srpske kardiologije (srčana insuficijencija),
koja predstavlja jednu od najatraktivnijih i najvažnijih sesija Kongresa. 

Veliki internacionalni ugled CardioS-a i ove godine je privukao veliki broj vrhunskih

predavača iz raznih oblasti kardiologije. Plenarno predavanje će održati Fausto J. Pinto,
Predsednik Evropskog udruženja kardiologa 2014-16, koji će i pozdraviti skup ispred
Udruženja. Zdravstveni savet Srbije je akreditovao Kongres sa 15 bodova za predavače i
9 za učesnike. 

CardioS 2017, kao izvanredan edukativni i praktični događaj, nastavlja tradiciju vrhunskih

kardioloških sastanaka, interaktivne edukacije i objedinjavanja znanja i iskustava Evropske i
srpske kardiologije, kao i prijatnog druženja.
 
org1
Prof. dr Petar M. Seferović 
Dopisni član SANU 
Predsednik Organizacionog Odbora 
Kongresa CardioS
 
 
 
org2
Akademik prof. dr Nebojša M. Lalić 
Dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu
Predsednik Naučnog Odbora 
Kongresa CardioS
 
 
 
izvor: cardios.rs